De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een organisatie die het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling voorbereidt en opvolgt. Ze verenigt vertegenwoordigers van alle federale  overheidsdiensten, het ministerie van Defensie, het Federaal Planbureau, de Gemeenschappen en Gewesten. De voorbereiding en opvolging van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling is een van de hoofdtaken van de ICDO.

Meer informatie over de ICDO

Ontdek  ook de federale website rond maatschappelijke verantwoordelijkheid

Op 20 juli 2016 keurde de ministerraad het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019) goed. Het plan heeft de volgende strategische doelstellingen:
• De sociale bescherming van de ...
De AD Statistiek van de FOD Economie bestudeert al twaalf jaar de belangrijkste evoluties inzake armoede en sociale uitsluiting in België. Meer bepaald analyseert ze drie soorten armoederisico’s: ...
Dit seminar sluit de cyclus van drie evenementen af die werden georganiseerd door de FRDO over de financiering van de energetische renovatie van de gebouwen. Er wordt aandacht geschonken aan het ...

Agenda