De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een organisatie die het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling voorbereidt en opvolgt. Ze verenigt vertegenwoordigers van alle federale  overheidsdiensten, het ministerie van Defensie, het Federaal Planbureau, de Gemeenschappen en Gewesten. De voorbereiding en opvolging van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling is een van de hoofdtaken van de ICDO.

Meer informatie over de ICDO

Ontdek  ook de federale website rond maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het FIDO nodigt u graag uit voor de Middag van de Duurzame Ontwikkeling op 6 oktober 2016, met als thema “De SDG’s financieren: welke rol voor de privésector?”. Twee sprekers zullen hun standpunt ...
Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van ...
Op 20 juli 2016 keurde de ministerraad het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019) goed. Het plan heeft de volgende strategische doelstellingen:
• De sociale bescherming van de ...

Agenda