De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een organisatie die het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling voorbereidt en opvolgt. Ze verenigt vertegenwoordigers van alle federale  overheidsdiensten, het ministerie van Defensie, het Federaal Planbureau, de Gemeenschappen en Gewesten. De voorbereiding en opvolging van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling is een van de hoofdtaken van de ICDO.

Meer informatie over de ICDO

Ontdek  ook de federale website rond maatschappelijke verantwoordelijkheid

De FRDO organiseert op vrijdag 28 oktober 2016 een forum over educatie rond de klimaatuitdaging. Hebben jongeren voldoende kennis van de klimaatuitdaging en zijn ze bezig met de transitie naar een ...
De overheid heeft als werkgever een voorbeeldfunctie voor de maatschappelijke integratie van personen met een handicap. In principe dienen op federaal niveau 3% personen met een handicap tewerk ...
De werkgroep “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” van de ICDO heeft zopas zijn grote werkzaamheden van meer dan twee jaar afgesloten. Zo konden deze zomer de projecten van het federaal ...