De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een organisatie die het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling voorbereidt en opvolgt. Ze verenigt vertegenwoordigers van alle federale  overheidsdiensten, het ministerie van Defensie, het Federaal Planbureau, de Gemeenschappen en Gewesten. De voorbereiding en opvolging van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling is een van de hoofdtaken van de ICDO.

Meer informatie over de ICDO

Ontdek  ook de federale website rond maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Federaal Planbureau publiceert een projectie bij ongewijzigd beleid tot 2030 van de bevolking in België met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Die projectie is een primeur in België ...
De ministers Kris Peeters en Marie-Christine Marghem willen de circulaire economie in België ontwikkelen. Door deze aanpak willen ze de innovatie stimuleren, het concurrentievermogen van de ...
De ICDO stelt om de twee jaar een stand van zaken voor van het federale wagenpark. Daarmee gaat ze veel verder dan de vereisten van omzendbrief 307 quinquies betreffende de rapportering over de ...

Agenda