De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een organisatie die het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling voorbereidt en opvolgt. Ze verenigt vertegenwoordigers van alle federale  overheidsdiensten, het ministerie van Defensie, het Federaal Planbureau, de Gemeenschappen en Gewesten. De voorbereiding en opvolging van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling is een van de hoofdtaken van de ICDO.

Meer informatie over de ICDO

Ontdek  ook de federale website rond maatschappelijke verantwoordelijkheid

In geval van een vervuilingspiek wordt het alarmplan geactiveerd zodra de vooruitzichten fijnestofconcentraties boven de 70 µg/m3 gedurende twee dagen op rij voorspellen. Dit plan blijft ...
Het wordt steeds urgenter om de financiering van een transitie naar een lagekoolstofmaatschappij te garanderen die zal zorgen voor forse reducties van broeikasgasemissies, zoals gevraagd door het ...
In 2015 en 2016 heeft het Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling (FIDO) grondige herzieningen doorgevoerd van 63 fiches van de Gids voor Duurzame Aankopen. De aanpassingen bewaken de ...